MATERIAALIKATSELMUKSET AMMATTITAIDOLLAAhma Optima Oy on tuotantotalouden ammattilainen. Asiakkaitamme ovat teknologian soveltamiseen ja vahvaan osaamiseen pohjaavat tuotanto- ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset ja julkishallinnon yksiköt. Olemme osa Ahma Groupia.

0001.png


MATERIAALIKATSELMUS0002.png

Materiaalikatselmus on tehokas työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen, materiaalivirtojen hallintaan ja kannattavuuden parantamiseen. Materiaalivirrat ja niihin liittyvät kustannukset esitetään myös visuaalisesti Sankey-diagrammeina.

Lisää Materiaalikatselmuksesta

Lataa esiteSÄÄSTÖKOHTEET ESIINMateriaalikatselmus on systemaattinen tapa tunnistaa materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset ja tuoda ne esille havainnollisesti sekä yhdessä yrityksen kanssa tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia säästökohteista.

Lisää materiaalikatselmuksen hyödyistä
0003.png


TEHOKAS!0004.png

Materiaalikatselmuksen tuloksellisuus perustuu johdonmukaisesti etenevään ja lukuisissa yrityksissä koeteltuun menettelyyn. Materiaalikatselmus on Motivan kehittämä työkalu ja se pohjautuu materiaalivirtojen kustannusanalyysin MFCA-standardiin SFS-EN ISO 14051.

Lisää toimintamallistaREFERENSSITHuntsman Pigments and Additives:
Porin tehdas valmistaa titaanidioksidia, jota käytetään mm. kosmetiikassa ja, maaleissa ja pakkauspainoväreissä. Vuonna 2014 tehtaaan henkilöstömäärä oli noin 550 ja liikevaihto 289 miljoonaa euroa.

Materiaalikatselmus toteutettiin tehtaan Ympäristötuotannossa. Ideoitujen säästötoimenpiteiden säästöpotentiaaliksi arvioitiin useita miljoonia euroja. Osa toimenpiteistä ei edellytä juurikaan investointeja. Kymmnenen lupaavimman toimenpiteen sääsöpotentiaali oli 2,8 miljoonaa euroa.

Materiaalikatselmus antoi välineet tarkastella suurempien kokonaisuuksien aiheuttamia osakustannuksia selkeästi ja sitä kautta antoi lisäymmärrystä erilaisten parannustoimenpiteiden säästöpotentiaalista, kertoo teknologiajohtaja Olli Konstari.LOGO_huntsman.png


Huntsman on listattu New Yorkin pörssiin

www.huntsman.comBoliden Harjavalta Oy:
Tuotantolaitokset sijaitsevat Porissa ja Harjavallassa joissa sulatetaan kupari- ja nikkelirikastetta sekä jalostetaan kuparia. Vuonna 2014 tuotannon arvo oli 1052 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 400.

Materiaalikatselmuksen tavoitteena oli tunnistaa tuotantoprosessien vaiheet, joissa materiaalinkäyttöä voidaan tehostaa ja vähentää syntyvän jätteen määrää.

– Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö mahdollisti riittävät resurssit materiaalivirtojen arvottamiseen euro-määräisesti. Materiaalikatselmuksen mallin mukainen graafinen esitystapa toimii todellisena ’silmien avaajana’ tuotannon tehostamiselle, kertoo kehitysjohtaja Esa Peuraniemi Bolideniltä
.

Lataa Boliden-PDF

Boliden_logo_2015.png

Boliden on listattu Tukholman pörssiin

www.boliden.com


Muita Ahma Groupin teollisuusasiakkaita
YHTEYSTIEDOT
laakso.png

Kimmo Laakso
040 708 7987

etunimi.sukunimi(at)ahmagroup.com

salo.png

Esko Salo
040 861 2223


#Ahma Optima toteuttaa hankkeet yhdessä toimeksiantajan sekä Ahma Groupin eri yksiköiden ja valikoitujen kumppanien kanssa.

Lisää Ahma Optimasta

www.ahmagroup.com